Organizator:

Bilety

Podziel się

Moto Session odbywać się będzie 26-27 września 2020 w Targach Lublin S.A. w godz. 10:00-17:00.

Ceny biletów w przedsprzedaży internetowej

- obowiązują do 24.09.2020 do godz. 23:59.

♦  BILETY IMIENNE JEDNORAZOWEGO WSTĘPU
Dostępne online w serwisie TOBILET. Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę lub w niedzielę.

Bilet normalny

18 zł

 

Bilet ulgowy

12 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

Bilet studencki

15 zł

+ studenci z ważną legitymacja studencką 

Ceny biletów od 25.09.2020

♦  BILETY IMIENNE JEDNORAZOWEGO WSTĘPU
Dostępne online w serwisie TOBILET. Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę lub w niedzielę.

Bilet normalny

20 zł

 

Bilet ulgowy 

15 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

Bilet studencki 

18 zł

+ studenci z ważną legitymacją studencką

Ceny biletów w przedsprzedaży stacjonarnej

♦  BILETY IMIENNE JEDNORAZOWEGO WSTĘPU

♦  Dostępne stacjonarnie w Targach Lublin w dniach 21-25.09.2020 w godzinach: 

 - od poniedziałku do środy godz. 9.00 - 15.00

 - czwartek i piątek godz. 9.00 - 17.00

 Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę lub w niedzielę.

Bilet normalny

20 zł

 

Bilet ulgowy 

15 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

Bilet studencki 

18 zł

+ studenci z ważną legitymacją studencką

WSTĘP BEZPŁATNY

+ dzieci, które nie ukończyły 4 r.ż.
+ osoby do 18 r.ż. z niepełnosprawnością*
* opiekun tych osób - bilet ulgowy